Sídlo spoločnosti:

ALIVER nutraceutics spol. s r. o.
Námestie sv. Mikuláša 1733/24A
Stará Ľubovňa, 064 01