Spermtest – Test mužskej plodnosti

Test na domáce použitie pre zistenie pohyblivosti a množstva spermií.

Test mužskej plodnosti (1 ks v balení). Odporúčame pre zistenie mužskej plodnosti v súkromí domova. Tento test vám pomôže v absolútnom súkromí identifikovať vašu plodnosť.

Popis:

Neplodnosť postihuje približne 10-15% párov v reprodukčnom veku a 40-50% neplodnosti je spôsobených problémami so spermiami. Test mužskej plodnosti vám umožní určiť, či je aktivita vzorky spermií normálna alebo nižšia ako normálna. Normálna aktivita sa spája s lepšou šancou na otehotnenie. Testuje sa ako množstvo, tak aktivita (pohyblivosť) spermií.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie má mať zdravý muž 20.000.000 spermií na 1 mililiter ejakulátu. Test mužskej plodnosti je jedinečný domáci tester, ktorý určí, či muž má koncentráciu spermií vyššiu alebo nižšiu ako 20 miliónov na mililiter.

Pozitívny výsledok je dobrá správa, ale nie je dôkazom plodnosti. Existuje mnoho dôvodov, prečo muž môže byť neplodný (pohyblivosť, kvalita alebo tvar spermií …) Hlavnou príčinou neplodnosti je ale nízky počet spermií v ejakuláte. Vplyv na kvalitu spermií má váš zdravotný a fyzický stav, stres, životospráva, vysoká horúčka, fyzická záťaž, cestovanie a zmeny v stravovaní.

Negatívny výsledok testu stále ešte nie je zlá správa, pretože vám ušetrí mnoho mesiacov času, kedy by ste sa snažili o počatie dieťaťa bez efektu a liečby. V tomto prípade odporúčame, navštíviť lekára pre odbornú pomoc a radu.

Súprava pre zistenie kvality a počtu spermií (Kolorimetrická metóda) 

Test je určený pre kvalitatívne zistenie počtu spermií v mužskom ejakuláte in vitro. Znamená to, že test dokáže určiť, či je počet spermií dostatočne vysoký na to, aby pri pohlavnom styku s  ovulujúcou ženou došlo k oplodneniu. Nízky počet spermií by nasvedčoval tomu, že oplodnenie je menej pravdepodobné, a  pokiaľ výsledok ukáže nízky počet spermií, v takomto prípade vám odporúčame navštíviť vášho lekára, ktorý vám poradí, akým spôsobom je možné počet spermií a  ich kvalitu zvýšiť.

Táto súprava, určená na zistenie počtu spermií (Kolorimetrická metóda), obsahuje inertnú membránu zo sklenených vlákien s vysokou absorpčnou schopnosťou a veľkosťou pórov menšou ako 0,5 mikrometra, ktorá slúži na filtráciu semena. Spermie sa zachytia na prvej vrstve tejto membrány. Farbiaca tekutina rýchlo zafarbí spermie a čím tmavšia je farba, tým vyšší je počet spermií na filtračnej membráne. Porovnaním farby s referenčnou farbou (20 miliónov/ml, stanovené WHO) rezervoára B na testovacej kazete zistíte, že ak je farba rezervoára A  svetlejšia ako farba rezervoára B, počet spermií je nedostatočný alebo nízky, a ak je farba rezervoára A tmavšia ako farba rezervoára B, počet spermií je dostatočný a  vysoký.

Pred testovaním je dôležité, aby ste sa po dobu 3-7 dní zdržali akejkoľvek sexuálnej aktivity. Zaručí to, že množstvo a  kvalita spermií budú dostatočne vysoké a  test tak dokáže presne zistiť ich počet. Pri masturbácii by malo byť semeno vylúčené priamo do zbernej nádoby. Test by mal byť potom vykonaný najneskôr do 2 hodín. Akonáhle vykonáte test, výsledok je nutné skontrolovať do 5 minút, pretože intenzita farby bude postupne blednúť. Niektorí ľudia majú problém rozoznať farby a  ich intenzitu. V  takomto prípade nám fotografia pomôže potvrdiť váš výsledok, pokiaľ sa s  nami budete chcieť skontaktovať (naše kontaktné údaje sú uvedené nižšie).

FAQ (Najčastejšie kladené otázky)

Pokiaľ si nie ste istý, čo jednotlivé odpovede znamenajú, obráťte sa/oboznámte sa dôkladne s pokynmi na použitie.

Prečo by som sa mal 3-7 dní pred testom vyhýbať akejkoľvek sexuálnej aktivite?

Po ejakulácii sa počet spermií v  nadsemenníkoch musí dostať opäť na normálnu úroveň, čo trvá približne tri dni; ak čas sexuálnej abstinencie pred testom prekročí 7 dní, dozreté spermie v  nadsemenníkoch (kde sú spermie uskladnené) začnú odumierať (apoptóza), čo by taktiež mohlo ovplyvniť výsledok testu.

Prečo musím počkať 15 minút, kým môžem semeno zo zbernej nádoby vybrať kvôli testovaniu a prečo sa musí vzorka použiť do 12 hodín?

Čerstvé semeno je husté a normálne semeno musí byť inkubované po dobu 30-60 minút pri teplote 37℃ aby úplne skvapalnelo. Okolo 30% mužov trpí v  rôznom rozsahu slabým skvapalňovaním a  semeno sa neskvapalní, kým teplota nedosiahne 37℃. Semeno môže byť na testovanie použité iba v  kvapalnom stave, keďže husté semeno sa do testovacieho rezervoáru úplne nevsiakne. Zhluky na dne zbernej nádoby napomáhajú skvapalneniu semena do 15 minút. Ak bola vzorka spermií skladovaná príliš dlho, semeno sa neskvapalní dostatočne a  ovplyvní to výsledky.

Ako dlho trvá, kým sa semeno a roztok vsiaknu do testovacieho rezervoáru? 

Vo všeobecnosti by semeno a  roztoky mali prejsť membránou v  priebehu niekoľkých sekúnd. Pokiaľ sa semeno a  roztoky v  rezervoári nevsiaknu v  priebehu 5-ich minút, znamená to, že semeno nebolo dostatočne tekuté alebo je hustota spermií príliš vysoká. Ak sa tak stane, test by ste mali  zopakovať. Dôvodom, prečo semeno neskvapalnelo, môže byť to, že enzým v  zbernej nádobe prestal fungovať alebo používateľ nepoužil zbernú nádobu na spermie správne.

Sú roztoky použité pri testovaní bezpečné?

Tieto roztoky sú bezpečné a  netoxické, ale mali by sa používať iba predpísaným spôsobom.

Znamená negatívny výsledok, že subjekt nebude môcť mať deti?

Nie nevyhnutne. Počet spermií je jedným z dôležitých indikátorov mužskej plodnosti, ale mužskú neplodnosť môžu spôsobiť aj iné faktory. V prípade negatívneho výsledku kontaktujte svojho lekára pre bližšie informácie.

Znamená pozitívny výsledok, že budem môcť mať deti?

Nie nevyhnutne. Aj keď je vysoký počet spermií žiaduci a je pravdepodobné, že subjekt bude môcť mať deti, existujú aj iné dôvody, kvôli ktorým by nemuselo dôjsť k oplodneniu ženského vajíčka. Ak má vaša partnerka problém otehotnieť, je dôležité, aby ste obidvaja navštívili vášho lekára alebo iného odborníka v  oblasti medicíny.

Čo môže byť dôvodom negatívneho výsledku testu?

Subjekt sa nezdržal sexuálnej aktivity 3 dni pred testom alebo čakal dlhšie ako 7 dní, zber a  uskladnenie vzorky semena bolo nesprávne, semeno neskvapalneno dostatočne, test nebol vykonaný tak, ako je to uvedené, čas vykonávania jednotlivých krokov testovania bol príliš dlhý alebo je počet spermií príliš vysoký, takže semenná plazma nemohla dostatočne vsiaknuť do membrány. Toto sú hlavné dôvody, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie testu alebo nesprávnu diagnostiku.